Вартість навчання

ПЛАТНЕ НАВЧАННЯ

В університеті проводиться також навчання на договірних умовах з фізичними та юридичними особами.
 

Плата за навчання студентами, зарахованими на 1-й курс денної форми навчання в 2018 р.
Освітній рівень "Бакалавр"

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 4 роки)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

13150

071

Облік і оподаткування

13150

072

Фінанси, банківська справа та страхування

13150

075

Маркетинг

13150

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізації: «Документознавство та інформаційна діяльність»)

11140

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

13150

292

Міжнародні економічні відносини  (спеціалізації: «Міжнародна економіка»)

13150

073

Менеджмент

13150

281

Публічне управління та адміністрування

13150

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

13150

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

11400

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Обладнання переробних і харчових виробництв»)

10500

201

Агрономія

11200

208

Агроінженерія

10800

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення машин та обладнання»)

9500

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

10500

192

Будівництво та цивільна інженерія

10800

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

10800

274

Автомобільний транспорт

10800

275

Транспортні технології

10500

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія (спеціалізація «Комп’ютерні системи і мережі»)

13300

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

10800

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

10800

172

Телекомунікації та радіотехніка

10500

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

13150

125

Кібербезпека

13150

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»; «Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування»; «Обладнання і технологія обробки металів тиском та спецтехноголії»;«Обладнання та технології ливарного виробництва»)

10500

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Галузеві технології машинобудування»; «Обслуговування обладнання ливарного виробництва»; «Галузеве машинобудування»)

10500


Плата за навчання магістрів денної форми навчання.
Зарахування в 2018 р.

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн.

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 1,4-1,9 роки)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

17800

071

Облік і оподаткування

17800

072

Фінанси, банківська справа та страхування

17800

075

Маркетинг

17800

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність»)

12850

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

17800

292

Міжнародні економічні відносини (спеціалізація «Міжнародна економіка»)

17800

073

Менеджмент(спеціалізації: «Управління фінансово-економічною безпекою»; «Менеджмент і адміністрування»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; «Менеджмент туризму»)

17800

281

Публічне управління та адміністрування (спеціалізація «Адміністративний менеджмент»)

17800

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

17800

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

14780

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Обладнання переробних і харчових виробництв»)

12000

201

Агрономія

12500

208

Агроінженерія

12000

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»)

11500

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

12000

192

Будівництво та цивільна інженерія

15010

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

12000

274

Автомобільний транспорт

14440

Факультет автоматики та енергетики

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

14440

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціалізації: «Комп»ютерні системи управління та автоматика»; «Копм’ютерно інтегровані та робототехнічні системи»)

14780

Механіко-технологічний факультет

122

Комп’ютерні науки

17800

123

Комп’ютерна інженерія

17800

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Обладнання та технології ливарного виробництва»; «Технології машинобудування»; «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»; «Гідравлічні машини та гідропневмоавтоматика»)

12000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація: «Металорізальні верстати та системи»)

12000

 


 


Плата за навчання студентами,
зарахованими на 1-й курс скороченої денної форми навчання
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" в 2018 р.
Освітній ступінь "Бакалавр"

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 3 роки)

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 2 роки)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

13150

13730

071

Облік і оподаткування

13150

13730

072

Фінанси, банківська справа та страхування

13150

13730

075

Маркетинг

13150

13730

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

10100

10120

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

13150

13730

292

Міжнародні економічні відносини

13150

13730

073

Менеджмент

13150

13730

281

Публічне управління та адміністрування

13150

13730

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

13150

13730

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

11400

11880

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Обладнання переробних і харчових виробництв»)

10500

10500

201

Агрономія

11200

11200

208

Агроінженерія

10800

10800

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення машин та обладнання»)

9500

9500

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

10500

10500

192

Будівництво та цивільна інженерія

10800

11100

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

10800

10800

274

Автомобільний транспорт

10800

11880

275

Транспортні технології

10000

11000

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія (спеціалізація Комп’ютерні системи і мережі)

13300

14050

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

10800

10800

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

10800

11630

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

13150

13730

125

Кібербезпека

13150

13730

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Прикладна механіка»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»; «Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування»)

10500

10500

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Галузеві технології машинобудування»; «Обслуговування обладнання ливарного виробництва»; «Галузеве машинобудування»)

10500

10500

Плата за навчання студентами, зарахованими на 1-й курс заочної форми навчання в 2018 р.
Освітній рівень "Бакалавр"

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 4 років)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

10500

071

Облік і оподаткування

10500

072

Фінанси, банківська справа та страхування

10500

075

Маркетинг

10500

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

-

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

10500

292

Міжнародні економічні відносини

10500

073

Менеджмент

10500

281

Публічне управління та адміністрування

10500

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

10500

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

9000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарської продукції»)

7500

201

Агрономія

8200

208

Агроінженерія

7500

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення машин та обладнання»)

7000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

7500

192

Будівництво та цивільна інженерія

8200

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

7500

274

Автомобільний транспорт

9000

275

Транспортні технології

8500

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія (спеціалізація Комп’ютерні системи і мережі)

9500

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

9000

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

8200

172

Телекомунікації та радіотехніка

8000

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

9500

125

Кібербезпека

9500

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Прикладна механіка»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»; «Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування»)

7500

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Галузеві технології машинобудування»; «Обслуговування обладнання ливарного виробництва»; «Галузеве машинобудування»)

7500

 

Плата за навчання студентами,
зарахованими на 1-й курс скороченої заочної форми навчання
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" в 2018 р.
Освітній ступінь "Бакалавр", спеціальності та спеціалізації

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 2 років)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

9000

071

Облік і оподаткування

9000

072

Фінанси, банківська справа та страхування

9000

075

Маркетинг

9000

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

9000

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

9000

292

Міжнародні економічні відносини

9000

073

Менеджмент

9000

281

Публічне управління та адміністрування

9000

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

9000

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

7000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Обладнання переробних і харчових виробництв»)

6000

201

Агрономія

8000

208

Агроінженерія

7000

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення машин та обладнання»)

6000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

6000

192

Будівництво та цивільна інженерія

8500

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

7000

274

Автомобільний транспорт

8000

275

Транспортні технології

7500

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія (спеціалізація Комп’ютерні системи і мережі)

8600

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

7500

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

7000

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

8600

125

Кібербезпека

8500

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Прикладна механіка»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»; «Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування»)

6000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Галузеві технології машинобудування»; «Обслуговування обладнання ливарного виробництва»; «Галузеве машинобудування»)

6000

 

Плата за навчання магістрів заочної форми навчання.
Зарахування в 2018 р.

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн.

термін навчання 1,4- 1,9 роки

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

12250

071

Облік і оподаткування

12250

072

Фінанси, банківська справа та страхування

12250

075

Маркетинг

12250

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність»)

-

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

12250

292

Міжнародні економічні відносини (спеціалізація «Міжнародна економіка»)

12250

073

Менеджмент(спеціалізації: «Управління фінансово-економічною безпекою»; «Менеджмент і адміністрування»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; «Менеджмент туризму»)

12250

281

Публічне управління та адміністрування (спеціалізація «Адміністративний менеджмент»)

12250

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

12250

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

10500

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»)

9000

201

Агрономія

9000

208

Агроінженерія

9000

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»)

9000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

9000

192

Будівництво та цивільна інженерія

9000

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

9000

274

Автомобільний транспорт

10700

Факультет автоматики та енергетики

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Електротехнічні системи електроспоживання»; «Енергетичний менеджмент»; «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»)

11500

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціалізації: «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»; «Комп’ютерно-інтегровані та робототехнічні системи»)

11200

Механіко-технологічний факультет

122

Комп’ютерні науки

12000

123

Комп’ютерна інженерія

12000

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Обладнання та технології ливарного виробництва»; «Технології машинобудування»; «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»)

9000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація: «Металорізальні верстати та системи»)

9000

Затверджено Вченою радою Кіровоградського національного технічного університету
Телефони для довідок: 55-93-13, 55-92-49
© 2023 KNTU